Gruvbolagets hus under byggnation

 

Foto: Johan Persson 

Gruf AB Lekombergs disponentbostad under byggnad åren 1920-1922.

Först att flytta in var Ing Reinhard Göst med hustru Marie, när Herman Henneman kom till Lekomberg och gruvbolaget flyttade han in huset i början av år 1925, Reinhard Göst hade då flyttat till sin nybyggda bostad på nuvarande adress Sofiebergsvägen 24 vid årskiftet 1924-25.

Foto: Okänd fotograf

Reinhard Göst, född 1881 i Tyskland, kom till Lekomberg första gången i februari 1911. Ing R Göst kallades ut i första världskriget 1914 och kom tillbaka till Lekomberg 1917 med hustrun som vårdade bland annat Reinard Göst på sjukhuset efter att träffas i handenav en kula, han var sedan kvar här i bygden ända fram till gruvans slut. Mycket omtyckt av arbetarna, trots sitt temperament.

Disp. Herman Henneman

Foto: Anders Granath år 1930

En uppgift finns att Disp Herman Henneman har varit gruvans chef sedan år 1921, men i inflyttningsboken i Ludvika församling finns Herman Henneman antecknad den 16 mars 1922. Herman Henneman född 7/9-1887, död 1957 i Tyskland dit han flyttade efter tiden här i Lekomberg. Disp. Herman Henneman var platschef för gruvan i Lekomberg fram till det att driften upphörde. Affärsmannen som även var mån om bygdens barn.

Det är mycket troligt och möjligt att han var här en tid innan han blev kyrkoskriven i församlingen. Herman Henneman blev ju också kommenderad att leda gruvan från sitt hemland Tyskland, där han föddes i Hessen den 7 september 1887. Här stod nog gruvbolaget inför en skifte på ledarposten.

Dir Wilhelm Alexander August Nickel, född 1873-02-09 i Nassan, Tyskland, hade från den tidigaste barndomen styrt Gruf AB Lekomberg från sitt säte i Kopparberg. Den 23 september år 1917 går ett flyttlass från Kopparberg till Norrbärke församling och i närheten av Hagge kommer familjen Nickel att bosätta sig. Nu kommer inte Alexander Nickel att bo där så länge, eftersom han på en resa i Bad Manheim i Tyskland avled den 27/8 år 1923. Här kommer man osökt in på en annan fråga, ville direktör Alexander Nickel bo på en plats, inte så långt från gruvan när man var spekulant på Spårhälla?

Direktörsbostaden Lekomberg

Foto: Anders Granath

Bilden föreställer Gruf AB Lekombergs direktörsbostad innan den stora verandan på nedervåningen blev inbyggd. Huset började byggas år 1921 och stod klart 1922. Den som först flyttade in var ingenjör Reinhard Göst med sin hustru Marie. De bodde där i två år i huset på bilden. Under tiden hade de börjat bygga det hus som senare blev deras hem under en lång tid på nuvarande adress Sofiebergsvägen 24. Efter Reinhard Göst kom Herman Henneman att flytta in. Han bodde kvar i huset ända fram till slutet av 1940-talet då han flyttade till Stockholm. Ingrid och Karl Danielsson kom att bo där några år för att huset inte skulle lämnas tomt innan Björn och Ingrid Vickbom flyttade in. Därefter blev det ett pensionat under ett antal år varefter Wästberg flyttade in innan de nuvarande ägarna Ingvar Ingrids tog huset i besittning.

Text: N-E Nordqvist