Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Röbacken Sörvik

Dåtid och nutid möts på RöbackenKarta från år 1678. Källa: Lantmäteriet Gävle

Bilden ovan från samma plats år 2006. Foto: ©N-E Nordqvist

Ordet Röbacken kommer från den rödaktiga jorden i åsarna runt omkring. Redan i vår synvinkel är ett hundra år tillbaka en lång tid.
En hel del har hunnits förändrats i en bygds historia. Mellan kartbilden och den andra bilden här ovan skiljer det ändå 328 år.
Sörvik hade då inte så många fast boende. Etthundrafyrtiofyra år senare kan vi se att i området har det funnits en gård, troligt en bergsmansgård. Vilket enligt kartan från år 1822 ägdes av bergsmannen Per Danielsson, Brunnsvik. Per var född i Brunnsvik år 1781 medan hans hustru Maja-Lisa Östberg var född 1783 i Östansbo.
Kartan utvisar också att bergsmannen Per Danielsson ägde marken ända upp mot gården Fridslund samt på båda sidorna om den lilla bäck som rinner i ravinen mellan Röbacken och Västerbackarna. Vi anar att han inte bor på denna gård utan att det är någon annan okänd person som sköter denna gård.

Från Burens och över nedre delen av Röbacken


Foto: August Wahlström omkring år 1900 (del av en förstoring)

Den lilla stugan på bilden finns kvar än i dag, flertalet av de andra husen är nu rivna. På bilden kan man också se hur de uppodlade åkrarna har sett ut.

Gamla vägen upp till Röbacken

Foto: ©N-E Nordqvist 1975

Gamla vägen upp på Röbacken slingrade sig mellan husen. I början av 1900-talet var det en önskan att länsvägen skulle dras fram över Röbacken och fram till Sörviks skola. Samhällsutvecklingen har dock haft andra planer, då vägen mellan husen ansågs vara för smal. Snöplogen skulle då ha fastnat mellan hus och staket. I dag kan man bara skönja eller ana genom att titta på marken var det har funnits en väg.

Uthusen som fanns kvar 1975
Foto: ©N-E Nordqvist 1975

Söder om huset på ovanstående bild fanns det ett par uthus som stod kvar ända fram till den stora utbyggnaden av Röbacken. Här kunde man svänga upp dels mot övre Röbacken och dels var det en väg som var mellan uthusen, som leder till nuvarande adress Röbacksvägen 18-20. Den vägen är nu borta.
Här finns också en del tankar om hur det har sett ut förr i tiden då det fanns en "väg" från nuvarande Fallvägen/Digervålavägen i Sörvik. Vad hade den för funktion, var det bara en så kallad "fägata"? På äldre kartor, till exempel Sörgowiks bys inägor från år 1821 finns denna väg utritad.

Mellan uthusen ringlade sig vägen

Foto: ©N-E Nordqvist 1975

Sörvik och hela Röbacken var till stor del jordbruksmark, en idyll på sitt vis. Öppna stora ytor där man kunde samla tankarna, fundera över de tider som har gått. Vad var det för personer som har gått på inägorna och arbetat? Vilka tankar hade de om framtiden? Uthus, loft, ladugårdar och boningshus har byggds upp. Jorden har brukats. En dold kulturhistoria försvinner i det allt mer jäktade samhället. Vi människor behöver en oas där vi kan samla våra tankar genom att bara gå utanför dörren. Tråkigt nog finns inte den idyllen kvar.

Från Sörvik mot Burens

Foto: ©N-E Nordqvist 1975

Här kan vi visa en liten del av de åkrar som tillhörde bergsmannen Per Danielssons egendom i Sörvik, enligt kartan från år 1821. Den lilla smala vägen till höger på bilden hade ersatts med en annan anslutning mot länsvägen. Men snart skulle åkern förändrats helt och hållet. Det öppna landskapet försvann, där en del av folket i bygden hade odlat och hämtat en del vad jorden kunde ge.

En del av Sörviks åkrar mot Burens

Foto: © Gustaf Reimers omkring 1926-28

Det finns inte många som kan minnas denna vy över en del av Sörvik.
Skördetiden är inne då en del av hässjorna står tomma och åkrarna är slagna och höet bärgat för vinterns behov. En svunnen tid, när Sörvik nu har förvandlats med alla nya bostadshus som har växt upp.
Bilden är troligen tagen från en balkong på Röbacksvägen 56, (Fridslund). Dels för att Gustaf Reimers från Brunnsvik och Gävle har kommit upp och fått ett annat perspektiv på motivet. När kan den här bilden ha blivit tagen? Nu är det två hus som är byggda och ombyggda vilket ger en antydan att det är något av åren 1926-1928 då bilden togs.
Vi ser några spår av en väg i bildens högra kant, vägen syns tydligare under länken "Gamla vägen".
Ett ljust partiet i bakgrunden är sjön Burtjärn och åkrarna upp mot Burens. Du kan se denna åker på en bild nedanför. Vilka är nästan lika som när bilden togs. Där har vi de två kasernerna och skolan, samt två fastigheter till. Det vita huset i bilden är en av flygelbyggnaderna på Sörviks stora gård, även kallad med ett annat namn, Sörviks Herrgård och slutligen de två röda husen som nu har Röbacksvägen 10 och 12 som adress.

Röbacken, nu ett villaområde

Foto: ©N-E Nordqvist 1994-05

Förändringarna har varit stora från den tid som Gustaf Reimers tog sin bild över Röbacken, och fram till den här översiktsbilden över samma område. Villabebyggelsen har varit stor, vägar har förändrats, åkrar har försvunnit där jordbrukarna eller arrendatorerna brukade jorden.
Vad finns kvar av det forna Sörvik?

Åkern vid Burens

Foto: ©N-E Nordqvist 2006-07
Sjön Burtjärn i förgrunden och åkern i bakgrunden som finns på översiktsbilden.

Röbacken nedanför Fridslund

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Att återvända till en plats för att skildra hur det ser ut i dagens utveckling kan många gånger vara spännande. Det gäller att kunna se nyanserna och de små förändringarna. Vi såg under länken "vägen slingrar" hur åkern såg ut under 1970-talet innan den stora byggruschen på Röbacken kom till.
Här har man stått på nästan samma plats dock med olika kameror och kunnat se hur förändringens vindar har förändrat Röbacken i Sörvik.

Röbacksvägen från söder

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Den första etappen av Röbacksvägen byggdes slutet av 1970-talet.

Gamla vägen upp till det egentliga Röbacken

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

För över hundra år sedan tog August Wahlström en bild över Sörvik från Burens. På detta fotografi kan man skymta att det har funnits ett hus uppe på det vi äldre i bygden säger det egentliga Röbacken. Ett litet hus med ingången vänd mot söder tillsammans med några uthus. Vilka de tidigare nybyggarna har varit är för oss okänt.

Redan på slutet av 1950-talet användes gångstigen

Foto: ©N-E Nordqvist 1976

I samband med att den nedre delen av Röbacken byggdes ut med många barnfamiljer så blev det naturligt att man trampade upp en gångstig från Röbacksvägen till Sörviks skola. Men redan långt tidigare hade barnen vid skolan på vintern ett skidspår som ledde upp och runt Röbacken.
Vi startade vid nuvarande fotbollsplanen för att sedan komma tillbaka till Sörviks skola på ovansidan av skolgården. När vi annars skulle gå till Röbacken så valde vi de andra väl upptrampade stigarna genom skogen.

Nybyggarna på Röbacken

Foto: ©N-E Nordqvist 1980/07

Tiderna kom att förändrats radikalt, den första etappen av nyblivna husägare efter Röbacksvägen var färdig. Några år senare var det dags för nästa etapp med förlängning av Röbacksvägen och den nya Fårhagsvägen. Efter Fårhagsvägen var det liv och rörelse från de olika nyblivna husägarna. Skolvägen från Sörviks skola och upp till Fårhagsvägen byggdes och barnen hade en trygg väg att vandra till och från skolan.

Fårhagsvägen av år 2006

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Eter år av slit för att få ordning av sina ägor har nu lugnet lagt sig över Fårhagsvägen. Än är det någon som rustar och bygger om, dock långt från den tid då hammarslagen ekade ut över bygden.

Övre Röbacken från sjön Väsman

Foto: ©N-E Nordqvist 2013

Ännu kan man höra någon envis person som skickar ut hammarslagen ut över nejden. Alltid finns det något som behöver justeras på huset eller varför inte en ny veranda mot sjön Väsman.
Här fick jag chansen att dokumentera något nytt om hembygden i förändringen. Den här gången från sjösidan, en som­mardag i juli månad 2013. Nu har det i alla fall gått 33 år, när det här skrivs, sedan "nybyggarna" slog ner sina bopålar på den övre delen av Röbacken, närmast tänker jag på Fårhagsvägen där en av de övre bilderna är tagen med "nybyggarna" i full byggnation av sina fastigheter.
Någon äldre mansperson i bygden myntade en gång i tiden att en full­värdig Sörviksbo kommer man först att bli, när någon inflyttad har bott i bygden i minst 50-år!

Text o sammanställning N-E Nordqvist 2011-11-23