Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Storgårdsvägen Asfaltläggning o Riksvägen

Riksvägen/Storgårdsvägen Riksvägen Lekomberg - Brunnsvik

Foto: ©N-E Nordqvist 2006
Nuvarande Riksvägen söder ut från Brunnsvik

Denna bild från den sista dagen i januari månad år 2006 visar hur vägen slingrar sig genom en liten del av bygden. Bilden har trycks ihop på grund av ett längre objektiv. Mellan de två bilarna har vägen gått sedan urminnes tider. Från det röda huset till höger, som hör till byn Lekomberg och upp mot Brunnsvik har vägen haft en liten annorlunda sträckning. Här har fotografen ställt sig på en central punkt där man kan finna en beröringspunkt på alla bilderna på denna sida.
Samtidigt har det nu för tiden, efter ny asfalt har det skett en markant höjning av hastigheten på vägen.

Gamla vägen i början på backen upp mot Brunnsvik 

Foto: ©Anders Granath omk 1930

Denna ålderstigna bild visar landsvägen nedanför vägen ner till Storgården strax söder om Brunnsvik. Gården till vänster är Solgården och gården längst upp är före detta Nybergs. Efter backen strax norr om avtagsvägen ner till Storgården fanns ett antal stora lärkträd vilka kan ses på bilden. I dag kan man åter se hur ett lärkträd står resligt i närheten av den plats där de fanns förr. Lärkträden på bildens mitt försvann under mitten av 1950-talet när vägen byggdes om till den sträckning den har idag.

Storgårdsvägen mot länsvägen 

Foto: ©Folke Forsslund före år 1936

Gruvan i Lekomberg hade en central plats i bygdens historia. Det var något man var stolt över. Trots alla faror i de mörka gångarna. Här har Folke Forsslund fotograferat en vy från det forna Brunnsvik med gruvan i fonden. Den äldsta vägen ner till Karl-Erik Forsslunds gård Storgården var inte den här vägen! Den vägen gick ner på den södra sidan av "Vita huset på Brunnsvik". På bilden kan man också se allen där lärkträden stod på den södra sidan av länsvägen. När vägen byggdes om fälldes lärkträden och virket såldes till något sågverk. De i sin tur sågade upp virket till plank.

Storgårdsvägen av i dag 

Foto: ©N-E Nordqvist 2005

Borta är gruvan i fonden, och platsen där Folke Forsslund tog sin bild kan man ana. I slutet av granhäcken fanns grinden, som finns på föregående bild. Alla stenstolpar är borta som kantade vägen. Även Storgårdsvägen har fått genomgå vissa förändringar. Små förändringar som har skett till ett positivare samhälle? Var finns idyllen i dag? Alldeles bakom fotografen fanns en ladugård som tillhörde "Solgården". Den kan ses under länken "Milsten vid Sörviks skola". I dag är "Storgårdsvägen" den vitala vägen ner mot Storgården och ut till södra och norra Storgårdsnäset, samt till den nedre parkeringen för Brunnsviks Folkhögskola.

Asfaltering av Storgårdsvägen 2011 

Foto: ©N-E Nordqvist 2011-11-15

Storgårdsvägen, mellan länsvägen och cykelbanan har under många år varit utsatt för en hård förslitning. Trafiken på vägen har ökat under många år. På vissa ställen har bilister utsatts för stora risker när vägbanan har på sina ställen fått en puckel mellan hjulspåren med risk för att undereden på låga bilar har skadats. Vägföreningen har nu åtgärdat vägen till en kostnad av 150 000 vilket var välbehövligt. I den arla och den kyliga morgon­stunden i mitten av november var vägen blockerad av PEAB:s asfaltsgäng som såg till att ett nytt lager av asfalt blev lagt på vägen.

I väntan på ett nytt lass av asfalt från trakten mellan Falun och Rättvik 

Foto: ©N-E Nordqvist 2011-11-15

I väntan på att nästa lastbilslass skulle anlända så blev det tid för både lite mat och kompissnack om arbetet. En del av PEAB:s asfaltgäng hade jag haft kontakt med sedan tidigare då de var här i samband med asfalte­ringen av länsvägen vid ombyggnaden av den före detta bron i Lekomberg.

Det var en kylig morgon 

Foto: ©N-E Nordqvist 2011-11-15

Det var som tidigare nämnts en kylig morgon där en lite för lättklädd fotograf fick känna av novemberkylan. I den arla morgonstunden var det bara att ta kameran och gå dit för att se vad som gjorde att det blinkade av gulröda varningslampor. Här lägger de asfalten den sista delen upp mot länsvägen innan ett nytt asfaltarbete väntade, även det mellan cykelbanan och länsvägen vid Burens.

Stenstolpar efter gamla länsvägen 

Foto: ©N-E Nordqvist februari 2006

Efter den äldre sträckningen av länsvägen mellan Lekomberg och Brunnsvik finns omkring 30-35 stycken stenstolpar kvar med en bastant vajer mellan. Alla står efter den västra sidan av den före detta vägrenen. När dessa stenstolpar kom till finns ingen notis om. Men vi kan anta att de har kommit till under 1940-talet. Det är endast här i Brunnsvik och efter länsvägen i bortre delen av Norrvik som dessa stolpar finns kvar.

Väghyvel i brunnsviksbacken 

Foto: ©Folke Forsslund omk 1940

En karl i "bitvarg"/vägskrapa/på landsvägen/?/. De här anteckningar har Folke Forsslund skrivit på ett vitt kuvert där detta motiv fanns inuti. Vad fanns det att gå på för den oinvigde. Bilden kändes fel för mig i och med att den var tagen på 1940-talet. Då var det vänstertrafik. Bitvargen kör i verkligheten högertrafik. För mig var det även en del massa hus i bakgrunden som var borta och ställde till lite oreda. Några små detaljer finns ändå, de små kottarna på trädgrenarna. Då var svaret inte så långt bort. Lärkträden har ju små kottar. Vi är i Brunnsvik, i den långa backen ner mot Lekomberg. Strax norr om avfarten till Storgårdsvägen. Huset i bakgrunden hör till gamla byggnaden vid IOGT-NTO-lokalen i Brunnsvik.

Upprustning av riksväg 66 

Foto: ©N-E Nordqvist 2016

Nuvarande riksväg genom bygden har under år 2016 genomgått en upprustning av den "dåliga vägen" främst genom dikning och byte av alla gamla trummor som inte höll måttet vid utfarterna samt dikning mellan Ludvika i söder och till norra delen av Nyhammar. Arbetet utfördes av AL Vakt & Väg AD som då kom från Säffle, numera flyttad till Hallstahammar i Västmanland.

Dikning 2006 

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Den här bilden får illustrera dikningen efter nuvarande riksväg 66 vid gränsen mellan Lekomberg och Brunnsvik år 2006.

 Fredade områden efter riksvägen 

Foto: ©N-E Nordqvist 2015-07

Att värna om naturen är viktig, min egen tolkning är att den fanns långt tillbaka i tiden, hur långt tillbaka måste vi gå är okänt. Växter som i dag är rödlistade var mera allmänna än de var idag. Efter riksvägen, i den södra delen av byn Brunnsvik finns sedan en lång tid tillbaka ett område som dåvarande Vägverket och senare Trafikverket har skyltat som "Artrik vägkant". Vilket innebär att dikning och slåtter inte får utföras hur som helst. Här växte den rödlistade Skogsklockan i ett antal bestånd efter en sträcka av cirka 150 meter. Tro inte att Trafikverket lever upp till sin egna utfästelser. Nej, här kom deras underleverantörer och slår av hela vägslänten med buskröjarverktyg i juli månad när växterna inte ens har gått i frö. Vägslänterna i det här fallet ska slås med skärande verktyg senare på året. En skrivelse lämnades in till Trafikverket som blev diarieförd, vilken de inte har svarat på. Det var vi som var boende som uppmärksammade företaget som skulle utföra dikningen får icke ske inom ett sådant här område 2016. Det verkar numera som att de har vaknat upp ur törnrosasömnen på Trafikverket då det är aktuellt med fiber i bygden. Men då ritade de ut den artrika vägkanten på fel ställe.

Trafikverkets ansvar? 

Foto: ©N-E Nordqvist 2016

Själv anser jag att de ansvariga ska ta sitt ansvar att informera sina anlitade företag att det finns platser, som de har utmärkt och ta sitt ansvar gentemot naturen. Denna avslagna Skogsklocka av buskröjaren kan få illustrera hur Trafikverket, som högsta ansvarig dödade den rödlistade skogsklockan inom deras eget utmärkta skyddsvärda område!

Text: ©N-E Nordqvist. Sidan redigerad 2019-11-22