Tunnelöppningen vid Lekomberg

Foto: ©N-E Nordqvist 2020

Tunneln in i berget vid Lekomberg och till utlastningsplatsen av malmen förfaller mer och mer, först och främst av sprängkraften med vattnet som fryser och den fuktiga luften som strömmar ut. Samt det vatten som rinner in och rinner ut mot tunnelöppningen. En liten rutin är att gå till tunnelöppningen efter lövfällningen och rensa upp den lilla fåran av vatten som kommer från tunnelns inre och ut i ledningen som i sin tur leder vattnet till andra sidan cykelbanan.

Väggarna vittrar sönder

Foto: ©N-E Nordqvist 2020

För varje år som går ser man den naturliga nedbrytning som sker. Betongen som de använde förr vittrar sönder mer och mer, stenar bakom fasaden kan ramla ner och gör det också. För mig känns det lite farligt. Ubalken som Statsgruvor via Nils Hagströms firma står nu fritt och det är nu en öppning mellan stenarna och ubalken så man kan krypa in utan att gå genom hålet i nätet. Det är ingen bra lekplats. Även om man vid årets sista besök fann en mindre mörkblå cykelram liggande i vattnet.

Innanför nätet syns förfallet tydligt

Foto: ©N-E Nordqvist 2020
Tyvärr så är det den är bistra verkligheten nu för tiden, det förfaller, där arbetarna med hårt arbete fick slita för det som fanns i pengapåsen vid månadsslutet. Tiden tär även här! För man minns hur loket med sina vagnar stod och väntade för att få klarsignal att backa in i ortens mörker, som lystes upp av några glödlampor. Lasta malmen för att föra malmen vidare till något svensk stålverk. Exporten till Tyskland hade upphört tidigare. Kommer öppningen att rasa samman om några år? Finns inget givet svar än ordet "troligen".