Väsmans lilla vik vid Kraftcentralen Lekomberg

Reprofoto N-E Nordqvist 2020

Bakgrunden till denna karta är att området Brunnsvik 5:2 har fått ny ägare. Brunnsvik 5:2 är den före detta travbanan i Lekomberg, där åkrarna tidigare har täcks med avfallet från gruvbolaget. Nu vet vi att på sina ställen är det cirka över två meter mull, som är avfallet från gruvdriften vid Lekomberg. I byns folkmun kallades området för ”dyngstacken” på grund av dålig skötsel från tidigare ägaren Ludvika kommun, ordet ”dyngstacken” härstammar från den gödselhög som hästarna efterlämnade sig och blev liggande intill bäcken som rann ut i sjön Väsman. Förutom hur områdets växter har fått bre ut sig, det finns knappt ord för hur det här området har skötts tidigare.

På ovanstående kartbild kan vi se hur långt in den numera gömda viken har gått in mot den ”pir” av berg från tunnelbygget. Den väg som finns ut mot badplatsen är en gammal vall för att hålla inne avfallet. Så länge man minns så har det varit sankt mark mellan vägen och upp mot ”piren”.

Ja nästan så det har varit dumt att gå ut i sankmarken, kan vara bottenlöst. Mullen från gruvbolaget har fyllt ut viken så den syns inte längre. Ungefär vid udden på kartan, till vänster i bilden finns numera båtplatsen för många av bygdens innevånare.

Ovanstående karta är hämtad från Lantmäteriet i Gävle som visar gamla rutschbanan sträckning från gamla landsvägsbron och järnvägen ner till sjön Väsman. Observera att på kartan går rutchbanan under järnvägen som då har enkelspår.

Vi kan också se järnvägen utritad där den har dubbelspår vid lastkajen men att det ena spåret slutar ungefär vid den plats där intaget till tunneln var in till anrikningsverket, det kan vara ett stickspår som användes då malmen lastades ut för hand. En liten vaktstuga som hörde till SWB-banan finns också utritad men den är borta för evigt, men än står en liknande lite medfaren mellan Brunnsvik och Norrvik.

Men det mest intressanta är ju att kartan visar hur sjön Väsman strax utanför den före detta kraftcentralen hade en lång vik, som sträckte sig en hel del in mot land. Ungefär vid udden finns numera båtplatsen vid Lekomberg. På en av originalnegativen över kraftcentralen för omkring hundra år sedan syns i förgrunden hur mullen rinner ut i sjön Väsman.

Texten nedan är skriven som det står på köpebrevet.
Härmed upplåter och försäljer jag  J. V. Nyberg till Grufaktiebolaget Lekomberg följande lägenheter:

1. Lägenheten Lekomberg No 1 om 309 ar hvilken avsöndras från mitt ägande 5/48 mantal Brunnsvik Ludvika Socken.
Observera: Det finns en del skrift till som är borttagen och inte gäller enligt köpeavtalet.
De försålda områdernas areal och gränser angifvas närmare i af Distriktlantmätaren Ludv. Bergstedt utfärdade bevis.
För köpet gälla följande villkor:

1:o Köpeskillningen är bestämd till Kronor Tretusenfyrahundraåttio/ 3480:-/ hvaraf hälften, eller Kr. 1740:- af köparen redan blifvit gulden och härigenom kvitteras, och återstoden Kr.1740:- skall erläggas å dag, då köpebref, fullständiga åtkomshandlingar och gravationsbevis, utvisande att de försålda områdena ej besväras af inteckningar, öfverlämnas, hvilket skall ske snarast möjligt sedan afsöndringen blifvit fastställd.

2:o Tillträde äger rum denna dag.

3:o Kostnader för områdernas afsöndring, äfvensom lagfartskostnaderna bestridas af köparen.

Af detta kontrakt äro två exemplar upprättade och utvexlade.

Brunnsvik & Kopparberg den 29 okt. 1910   Grufaktiebolaget Lekomberg

J. V. Nyberg            A. Nickel

Förkortningen:
J. V. Nyberg,  Johan Viktor Nyberg.
A. Nickel,  Alexander Nickel.
Grufaktiebolaget Lekomberg styrdes då ifrån Kopparberg, Västmanland.

Text och sammanställning: N-E Nordqvist
2020-02-26